Wiron zastępuje Wibor

WIRON zastąpi WIBOR. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 28 lutego 2023

Zbliża się czas kiedy banki zastąpią dotychczasowych wskaźnik WIBOR nowym wskaźnikiem WIRON-em.

Jedna z głównych różnic WIRON-u w stosunku do WIBOR-u to jego comiesięczne aktualizowanie. Aktualnie kredyty oparte są na WIBOR3M aktualizowanym co 3 miesiące i WIBOR6M, który podlega aktualizacji co 6 miesięcy.

WIRON będzie zatem szybciej reagował na zmiany rynkowe stóp procentowych. Ma to swoje dobre jak i złe strony. W obecnych kredytach gdy stopy procentowe rosły to banki klientom zmieniały oprocentowanie z poślizgiem sięgającym nawet 6 miesięcy. Jednocześnie działa to i w drugą stronę. Gdy stopy będą maleć raty kredytów zmaleją po upływie okresu na jaki obowiązywały.

W przypadku WIRON-u z założenia u wszystkich kredytobiorców raty będą aktualizowane na bieżąco i po okresie miesiąca będą ustalane na nowo.

Przewiduje się, że wielkość wskaźnika WIRON w stosunku do WIBOR będzie niższa. Przełoży się to zatem na wzrost zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców.

Druga z różnic między tymi wskaźnikami to sposób ich wyliczania.

WIBOR przy ustalaniu jego wysokości patrzył tylko w przód – tj. analizował na jakich warunkach banki są skłonne pożyczać sobie pieniądze.

WIRON będzie patrzył wstecz, analizując na jakich warunkach były dokonywane transakcje na rynku finansowym. Na tej podstawie będzie aktualizował i określał wielkość przyszłego wskaźnika WIRON-u.

Z założenia WIRON ma być ustalany niejako automatycznie i bez bezpośredniej ingerencji i decyzji człowieka.

Patrząc na te założenia wprowadzenie nowego wskaźnika powinno być korzystniejsze dla kredytobiorców. Koszty kredytowe będą szybciej reagować na zmiany rynkowe. Ponadto wielkość wskaźnika powinna być dla klientów różnych banków taka sama. Nastąpi zatem ujednolicenie stóp dla klientów w każdym z banków. Obecnie występuje WIBOR3M i WIBOR6M, które się różnią między sobą.

Będzie zatem łatwiej porównać oferty różnych banków. Klient będzie mógł szybciej ocenić koszty kredytu. Jeśli chodzi o konkurencyjność ofert kredytów większego znaczenia uzyska wielkość marży kredytowej. Banki przypuszczalnie będą ze sobą konkurować i starać oferować kredyt z niższą marżą kredytową. Analizując oferty banków łatwiej będzie porównać również koszty związane z tzw. Cross-sellem – koszty ubezpieczenia, prowadzenia rachunku bankowego.

Opieranie się na danych historycznych do wyznaczania WIRON-u w dalszej perspektywie będzie mieć wpływ na oferowanie klientom kredytów ze stałym oprocentowaniem na dłuższe okresy niż dotychczas. Będzie to możliwe przy założeniu względnej stabilności na rynkach finansowych.

Przewidywany termin wprowadzenia WIRON dla nowych kredytów to rok 2023 w starszych kredytach to nawet rok 2025.

Janusz Kania      

Ekspert kredytowy Grupy ANG

        

Janusz Kania doradca kredytowy 1

Janusz Kania

Specjalista ds. kredytów
Ekspert kredytowy Grupy ANG. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, firmowych i gotówkowych. Praca w Urzędzie Celnym nauczyła mnie posługiwania się przepisami prawa i ich właściwego interpretowania. W Banku PKO BP pracowałem jako doradca hipoteczny. Nauczyłem się rozpoznawania potrzeb klientów i właściwego ich zaspokajania dopasowując kredyt do oczekiwań klientów. Szczerość i uczciwość w stosunku do klienta jest dla mnie najważniejsza.
NAPISZ ZADZWOŃ