Kredyt mieszkaniowy naStart - rodzina w kuchni

Kredyt mieszkaniowy #naStart – co warto wiedzieć?

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 10 maja 2024

Kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi rodzinny kredyt mieszkaniowy oraz bezpieczny kredyt 2%, zapewniając wsparcie finansowe w postaci dopłat do rat. Wsparcie skierowane jest do wieloosobowych gospodarstw domowych, szczególnie rodzin z dziećmi. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z rządowego programu? Jakie są jego założenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniżej.

Kto może skorzystać z kredytu mieszkaniowego #naStart?

Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie dostępny dla osób, które:

Gwarancja wkładu własnego udzielana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obejmie kwotę brakującą kredytobiorcy w wysokości 20% wartości nieruchomości , nie wyższą niż 100,000 zł.

Kredyt mieszkaniowy #naStart może być udzielony maksymalnie dwóm osobom niezależnie od ich relacji prawnej. Warunki dotyczące posiadania mieszkania będą jednak weryfikowane łącznie (tj. razem mogą posiadać udział nie większy niż 50% w prawie własności lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. po 25% dla każdej osoby). Warunkiem wspólnego zaciągnięcia kredytu jest obowiązek nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców w ramach współwłasności łącznej lub współwłasności ułamkowej, po 50%.

Skontaktuj się z naszym biurem pośrednictwa nieruchomości UNIKAT i dowiedz się więcej na temat możliwych opcji zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości. Nasi specjaliści są gotowi odpowiedzieć na wszelkie nasuwające się pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Oprocentowanie

Dopłaty do rat kredytów udzielanych jako kredyt hipoteczny można będzie uzyskać jedynie do kredytów udzielonych przed końcem 2027. Bezterminowo zostaną jednak utrzymane dopłaty do rat kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów udziału w SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, która obniży oprocentowanie do:

Kryteria dochodowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Warunkiem otrzymania dopłaty w kredycie mieszkaniowym #naStart jest spełnienie kryterium dochodowego, opartego na pierwszym progu podatkowym, tj. rocznym dochodzie w wysokości 120 000 zł brutto. Kryterium to będzie dostosowywane w zależności od liczby osób w gospodarstwie i wyniesie ono:

Przekroczenie powyższych limitów nie oznacza jednak wykluczenia z programu. Osoby przekraczające limit, mogą również otrzymać kredyt, natomiast dopłaty będą pomniejszane. Dla gospodarstwa jednoosobowego przekroczenie limitu będzie skutkowało zmniejszeniem dopłaty o 50 groszy za każdą złotówkę przekroczenia. W przypadku gospodarstwa dwuosobowego lub większego dopłaty będą pomniejszone o 25 groszy.

Kryteria powierzchniowe

Kryteria powierzchniowe obowiązywać będą jedynie przy kredytach mieszkaniowych udzielanych jako kredyty hipoteczne przy zakupie mieszkania lub domu jednorodzinnego bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kryteria te nie będą jednak dotyczyć kredytów mieszkaniowych udzielanych w formie kredytu konsumenckiego ani przy budowie domu.

Obecnie limit wynosi 50 mkw. przy jednoosobowym gospodarstwie domowym, natomiast jest propozycja, aby limit był zwiększany o 25 mkw. przy każdym kolejnym członku gospodarstwa. Zakup większego powierzchniowo mieszkania jest możliwy przy wsparciu się kredytem mieszkaniowym, natomiast dopłata do rat jest pomniejszana o 50 zł za każdy metr kwadratowy powyżej ustalonego limitu.

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu nie będzie ograniczona, ale dopłata będzie naliczana tylko od określonej kwoty kapitału. Im większe gospodarstwo domowe, tym wyższa dopłata:

Powyższe zasady oznaczają, że kredytobiorca biorący kredyt na kwotę 500 tyś. złotych przy trzyosobowym gospodarstwie (kwota większa niż limit 450 tyś. złotych) otrzyma dopłaty tak, jakby kredyt wynosił 450 tyś. złotych.

W przypadku zakupu mieszkania w stolicy województwa, gdzie wartość odtworzenia 1 mkw. lokalu mieszkalnego jest co najmniej o 25% wyższa niż średnia krajowa, podane powyżej kwoty zostaną zwiększone o co najmniej 10%. W miastach, gdzie wartość odtworzenia 1 mkw. lokalu mieszkalnego jest co najmniej o 50% wyższa niż średnia krajowa (tj. Warszawa), bazowe kwoty dopłat zostaną zwiększone o 20%. Taka korekta pozwoli mieszkańcom tych miast na zakup mieszkania z nowym kredytem, zachowując podobną atrakcyjność w porównaniu z ofertami na rynku.

Dodatkowe zmiany w porównaniu z bezpiecznym kredytem 2%

Istnieją również dodatkowe zmiany w porównaniu do bezpiecznego kredytu 2%, są nimi między innymi:

źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Kredyt mieszkaniowy #naStart na ścieżce legislacyjnej

Adam Kijowski Unikat Partner
Adam studiował na University College London, gdzie uzyskał tytuły MEng / Mechanical Engineering i MSc / Technology Entrepreneurship – magistra inżynierii mechanicznej oraz magistra przedsiębiorczości technologicznej.

NAPISZ ZADZWOŃ