Wsp贸艂praca z Unikat Warszawa 1 Wsp贸艂praca z Unikat Warszawa 1

Wsp贸艂praca z biurem nieruchomo艣ci w Warszawie.

Jeste艣my otwarci - ch臋tnie porozmawiamy o mo偶liwo艣ciach i polach do wsp贸lnego dzia艂ania.

Unikat coop icon

B2B - ZOSTA艃 PARTNEREM UNIKAT

Poszukujemy zaufanych partner贸w w艣r贸d firm dzia艂aj膮cych na rynku nieruchomo艣ci. Naszym partnerom oferujemy jasne warunki wsp贸lpracy, okre艣laj膮ce zyski za ka偶dy "lead" kt贸ry zak贸nczy si臋聽transakcj膮.

Jeste艣my zainteresowani wsp贸艂prac膮 z firmami oferuj膮cymi kredyty hipoteczne, z kancelariami prawnymi, z notariuszami, z architektami i projektantami wn臋trz.

Dla ci膮g艂ego podnoszenia poziomu us艂ug ch臋tnie nawi膮偶emy kontakt z firmami specjalizuj膮cymi si臋 w rozwi膮zaniach IT i zastosowaniach nowych technologii na rynku nieruchomo艣ci (Property Technology).

Zapraszamy do wsp贸艂pracy r贸wnie偶 inwestor贸w prywatnych i instytucjonalnych z my艣l膮聽o wsp贸lnym rozwijaniu biznesu wsp贸lnie z Unikatem.

Nasi Doradcy czekaj膮 na Ciebie, zadzwo艅 do nas 22 290 20 10 lub skontaktuj si臋 z nami

Unikat coop icon

Unikatowa 艣cie偶ka kariery w UNIKAT

Jeste艣 ambitny i skrupulatny, otwarty na ludzi i wyzwania? To dobrze. Poszukujemy ambitnych agent贸w nieruchomo艣ci, kt贸rzy chcieliby wsp贸艂tworzy膰 z nami UNIKAT i zapracowa膰 na tytu艂 wiod膮cej agencji聽nieruchomo艣ci w Warszawie.

Nie wymagamy du偶ego do艣wiadczenia na rynku nieruchomo艣ci, poniewa偶 zapewniamy kompleksowe szkolenie. Zach臋camy do kontaktu kandydat贸w z dobr膮 etyk膮 pracy i wysokimi standardami biznesowymi.

Unikat poszukuje r贸wnie偶 agent贸w obs艂ugi klienta, kt贸rzy zajm膮 si臋 potrzebami naszych klient贸w. Je艣li masz dobre zdolno艣ci komunikacyjne i zwracasz uwag臋 na szczeg贸艂y, ch臋tnie si臋 z Tob膮 skontaktujemy. Nie wymagamy du偶ego do艣wiadczenie poniewa偶 odpowiednim kandydatom zapewnimy kompleksowe szkolenie.

Unikat poszukuje r贸wnie偶 profiler贸w nieruchomo艣ci, kt贸rzy b臋d膮 odwiedza膰 klient贸w, w razie potrzeby robi膰 zdj臋cia nieruchomo艣ci, sporz膮dza膰 opisy nieruchomo艣ci i przygotowywa膰 oferty. Je艣li masz dobre umiej臋tno艣ci komunikacyjne i przywi膮zujesz uwag臋 do szczeg贸艂贸w chcieliby艣my us艂ysze膰 od Ciebie.

Planujemy kursy, seminaria i warsztaty dla przysz艂ych partner贸w UNIKAT, obserwuj nasz BLOG, aby sprawdzi膰, czy jest to szansa dla Ciebie!

Nasi Doradcy czekaj膮 na Ciebie, zadzwo艅 do nas 22 290 20 10 lub skontaktuj si臋 z nami

Dowiedz si臋 wi臋cej o UNIKAT O Nas

KODEKS ETYKI WSP脫艁PRACOWNIKA UNIKAT

Celem Kodeksu Etyki UNIKAT jest zapewnienie klientom UNIKAT najwy偶szej ochrony i jako艣ci us艂ug w po艣rednictwie w obrocie nieruchomo艣ciami.

 

1. DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Kodeksu, wsp贸艂pracownikiem UNIKAT (dalej 鈥濿sp贸艂pracownik鈥) jest osoba wsp贸艂pracuj膮ca z UNIKAT w zakresie czynno艣ci zwi膮zanych z po艣rednictwem w obrocie nieruchomo艣ciami i wykonuj膮ca lub wspomagaj膮ca czynno艣ci kt贸re zmierzaj膮 do dokonania przez klient贸w UNIKAT czynno艣ci prawnych dotycz膮cych praw do nieruchomo艣ci, to jest:
  • nabycia lub zbycia prawa do nieruchomo艣ci,
  • najmu lub dzier偶awy nieruchomo艣ci, lub ich cz臋艣ci,
  • nabycia lub zbycia w艂asno艣ciowego sp贸艂dzielczego prawa do lokalu,
  • innych czynno艣ci, zwi膮zanych z prawem do nieruchomo艣ci lub ich cz臋艣ci.
 2. Za Wsp贸艂pracownika uwa偶a si臋 osob臋 wsp贸艂pracuj膮c膮 z UNIKAT na podstawie umowy o prac臋, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie艂o jak te偶 na podstawie ka偶dej innej umowy o wsp贸艂prac臋 zwi膮zanej z po艣rednictwem w obrocie nieruchomo艣ciami.
 3. Na potrzeby niniejszego Kodeksu, nieruchomo艣膰 oznacza r贸wnie偶 sp贸艂dzielcze w艂asno艣ciowe prawo do聽 lokalu, ekspektatyw臋 sp贸艂dzielczego w艂asno艣ciowego prawa do lokalu, jak r贸wnie偶 prawo wynikaj膮ce z umowy zawartej z deweloperem o wybudowanie domu, lokalu mieszkalnego lub u偶ytkowego.

 

2. OG脫LNE ZASADY KODEKSU ETYKI

 1. Wsp贸艂pracownik wykonuj膮cy czynno艣ci zawodowe we wsp贸艂pracy z UNIKAT, zawarte w umowie po艣rednictwa z klientem wykazuje si臋聽kompetencj膮, wysok膮聽kultur膮 osobist膮 oraz profesjonalizmem.
 2. Wsp贸艂pracownik jest zobowi膮zany przestrzega膰 przepis贸w prawa. Wsp贸艂pracownik jest zobowi膮zany do odmowy wykonania czynno艣ci sprzecznych z przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszego Kodeksu.
 3. Wsp贸艂pracownik wykonuje czynno艣ci ze szczeg贸ln膮聽staranno艣ci膮, zgodnie z postanowieniami niniejszego Kodeksu, nie nara偶aj膮c klienta na szkody.
 4. Wsp贸艂pracownik zna, analizuje i przewiduje sytuacj臋 rynkow膮聽celem zapewnienia najwy偶szej jako艣ci us艂ug w zwi膮zku z prawid艂owym wykonaniem umowy po艣rednictwa.
 5. Wsp贸艂pracownik d膮偶y do doskonalenia swoich umiej臋tno艣ci oraz kwalifikacji poprzez udzia艂 w szkoleniach, konferencjach czy innych wydarzeniach zorganizowanych przez UNIKAT.
 6. Wsp贸艂pracownik nie wykonuje czynno艣ci wykraczaj膮cych poza jego zakres wiedzy i do艣wiadczenia, chyba 偶e uzyska zgod臋 klienta na wykonanie owych czynno艣ci we wsp贸艂pracy ze specjalist膮 w tej dziedzinie.
 7. Wsp贸艂pracownik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania umowy o zachowaniu poufno艣ci, nie ujawniania ani wykorzystywania informacji stanowi膮cych informacje poufne UNIKAT.

 

3. RELACJE Z KLIENTAMI UNIKAT

 1. Wsp贸艂pracownik nie dyskryminuje klient贸w ani os贸b trzecich ze wzgl臋du na ras臋, wyznanie, p艂e膰, pochodzenie czy jak膮kolwiek inn膮聽cech臋.
 2. Wsp贸艂pracownik zawsze ujawnia sw贸j status jako po艣rednika w obrocie nieruchomo艣ciami i informuje klienta o zasadach 艣wiadczenia us艂ug we wsp贸艂pracy z UNIKAT.
 3. Wsp贸艂pracownik przeprowadza rzetelny wywiad i weryfikacj臋 potencjalnego klienta.
 4. W relacjach z klientami UNIKAT Wsp贸艂pracownik zawsze chroni interesy os贸b na rzecz kt贸rych wykonuje czynno艣ci po艣rednictwa. Wsp贸艂pracownik post臋puje etycznie i rozwa偶nie traktuj膮c uczciwie wszystkie strony transakcji.
 5. Wsp贸艂pracownik nie wykonuje czynno艣ci mog膮cych w jakikolwiek spos贸b zaszkodzi膰 klientowi.
 6. Wsp贸艂pracownik nie zataja 偶adnych informacji odno艣nie przedmiotu po艣rednictwa, kt贸re mog艂yby wprowadzi膰 klienta w b艂膮d zarazem udzielaj膮c wyczerpuj膮cych odpowiedzi na pytania klienta.
 7. Wsp贸艂pracownik, wykonuj膮cy czynno艣ci po艣rednictwa przy danej nieruchomo艣ci nie mo偶e by膰聽stron膮 transakcji.
 8. Przed przyst膮pieniem do zawarcia umowy po艣rednictwa z klauzul膮 wy艂膮czno艣ci Wsp贸艂pracownik jest zobowi膮zany do poinformowania potencjalnego klienta o nast臋pstwach wynikaj膮cych z wpisania tej klauzuli do umowy.
 9. Przed przyst膮pieniem do zawarcia umowy Wsp贸艂pracownik powinien uzyska膰 od potencjalnego klienta informacje czy dana nieruchomo艣膰 nie jest przedmiotem odr臋bnej umowy po艣rednictwa z klauzul膮聽wy艂膮czno艣ci.
 10. Przy realizacji umowy Wsp贸艂pracownik nie mo偶e zobowi膮za膰 si臋, bez uprzedniej wiedzy i zgody klienta, do zam贸wienia dodatkowo odp艂atnych us艂ug czy towar贸w kt贸rych koszt obci膮偶a艂by klienta.
 11. Informacje kt贸re nie s膮 dost臋pne publicznie, a kt贸re Wsp贸艂pracownik uzyska艂 podczas wykonywania czynno艣ci po艣rednictwa w obrocie nieruchomo艣ciami stanowi膮 informacje poufne. Informacje te mog膮聽by膰聽ujawnione w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz przy przekazywaniu informacji koniecznych do w艂a艣ciwego wykonania czynno艣ci po艣rednictwa, mog膮cych mie膰 wp艂yw na transakcj臋.

4. RELACJE Z INNYMI PO艢REDNIKAMI NA RYNKU NIERUCHOMO艢CI

 1. Wsp贸艂pracownik utrzymuje dobre relacje z innymi po艣rednikami na rynku nieruchomo艣ci oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalno艣ci i szacunku.
 2. Wsp贸艂pracownik wsp贸艂pracuj膮c z innymi po艣rednikami przestrzega聽zasad uczciwej konkurencji, lojalno艣ci i szacunku.
 3. Wsp贸艂pracownik wypowiada聽si臋 na temat dzia艂alno艣ci prowadzonej przez innych po艣rednik贸w w spos贸b umiarkowany, zachowuj膮c obiektywizm.
 4. Wsp贸艂pracownik nie formu艂uje wprowadzaj膮cych w b艂膮d stwierdze艅 dotycz膮cych innych po艣rednik贸w lub ich praktyk.
 5. Wsp贸艂pracownik nie wchodzi w konflikt z innymi po艣rednikami, w szczeg贸lno艣ci taki kt贸ry m贸g艂by naruszy膰聽interes klienta.
 6. Wsp贸艂pracownik nie wykonuje czynno艣ci kt贸re mog膮 naruszy膰 dobra osobiste innego po艣rednika.

 

skontaktuj si臋 z nami

Zacznijmy od rozmowy, dzwoni膮c do nas nie napotkasz d艂ugich automatycznych menu. Tw贸j email nie trafi w otch艂a艅 naszej skrzynki pocztowej aby聽nidgy nie zosta艂 odczytany. W UNIKAT zapewniamy najwy偶szej jako艣ci us艂ugi, jakich sami chcieliby艣my do艣wiadczy膰! Nasi Doradcy skontaktuj膮 si臋 z Tob膮 niezw艂ocznie.
  CHCESZ NAWI膭ZA膯 WSP脫艁PRAC臉?

  Ch臋tnie porozmawiamy o mo偶liwo艣ciach i polach do wsp贸lnego dzia艂ania.

  UM脫W ROZMOW臉

  Wsp贸艂praca z biurem nieruchomo艣ci w Warszawie oferuje wiele korzy艣ci dla os贸b chc膮cych kupi膰, sprzeda膰, naj膮膰 lub wynaj膮膰 mieszkanie czy dom w stolicy. Siedziba Unikat znajduje si臋 na starym 呕oliborzu w Warszawie przy ul. Stefana Pogonowskiego 18, 01-564 Warszawa. Sp贸艂ka jest wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000214042, REGON 01580311500000, NIP 5252308177, kapita艂 zak艂adowy 160.000,00 z艂.

  Wsp贸艂praca z biurem nieruchomo艣ci w Warszawie – zakres oferowanych us艂ug

  Wsp贸艂praca z biurem nieruchomo艣ci Unikat zapewni Ci us艂ugi po艣rednictwa w zakresie sprzeda偶y, kupna, wynajmu oraz najmu nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Warszawy i okolic. Unikat 艣wiadczy r贸wnie偶 us艂ugi zarz膮dzania nieruchomo艣ciami w stolicy. We wsp贸艂pracy ze swoimi partnerami oferujemy us艂ugi z zakresu wyceny, doradztwa kredytowego oraz doradztwa prawnego.

  Unikat w zakresie po艣rednictwa w obrocie nieruchomo艣ciami podejmie (w zale偶no艣ci od indywidualnych uzgodnie艅 z klientem) m.in. nast臋puj膮ce czynno艣ci:

  Z ka偶dym klientem pracujemy na nasz膮 wiarygodno艣膰

  Unikat posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody wyrz膮dzone w zwi膮zku z po艣rednictwem w obrocie nieruchomo艣ciami oraz zarz膮dzaniem nieruchomo艣ciami. Kopia dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzie艅 zawarcia umowy stanowi za艂膮cznik do umowy. Unikat posiada polis臋 ubezpieczenia PZU odpowiedzialno艣ci cywilnej zawodowej w zakresie po艣rednictwa na sum臋 gwarancyjn膮 100 000 EUR oraz w zakresie zarz膮dzania na sum臋 gwarancyjn膮 50 000 EUR.

  Unikat w swojej dzia艂alno艣ci stosuje odpowiednie 艣rodki zapobiegaj膮ce ujawnieniu informacji swoich klient贸w osobom trzecim, w szczeg贸lno艣ci realizuje w pe艂nym zakresie obowi膮zki wynikaj膮ce z Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Konto Bankowe Unikat prowadzone jest w PKO Bank Polski, numer konta: 54 1020 1026 0000 1902 0478 8602. Sp贸艂ka jest czynnym p艂atnikiem podatku VAT.

  Warunki wsp贸艂pracy z biurem nieruchomo艣ci w Warszawie

  Umowa wsp贸艂pracy z biurem nieruchomo艣ci Unikat w Warszawie mo偶e (zale偶nie od indywidualnych uzgodnie艅 z klientem) zosta膰 zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony z odpowiednio ustalonym okresem wypowiedzenia.

  Preferowanym przez Unikat systemem wynagrodzenia jest system prowizyjny. Unikat na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem proponuje odpowiedni膮 wysoko艣膰 prowizji uwzgl臋dniaj膮c膮 m.in. zakres koniecznych czynno艣ci, czas, na jaki umowa zostaje zawarta oraz wy艂膮czno艣膰 lub brak wy艂膮czno艣ci przy po艣rednictwie.

  Preferowan膮 metod膮 wsp贸艂pracy Unikat z klientem jest umowa na wy艂膮czno艣膰 natomiast mo偶liwe jest podpisanie umowy po艣rednictwa z brakiem klauzuli o wy艂膮czno艣ci.

  Przekonaj si臋, 偶e warto zaufa膰 Unikat

  Zapraszamy do kontaktu i odkrycia, w jaki spos贸b mo偶emy zrealizowa膰 Wasze cele. Nasz zesp贸艂 jest gotowy, by pozna膰 Wasze potrzeby, zrozumie膰 cele i wsp贸lnie opracowa膰 plan dzia艂ania, kt贸ry dopasuje si臋 do indywidualnych wymaga艅.

  NAPISZ ZADZWO艃