chcesz nawiązać współpracę? skontaktuj się
z nami.

Jesteśmy otwarci - chętnie porozmawiamy o możliwościach i polach do wspólnego działania.

Unikat coop icon

B2B - ZOSTAŃ PARTNEREM UNIKAT

Poszukujemy zaufanych partnerów wśród firm działających na rynku nieruchomości. Naszym partnerom oferujemy jasne warunki wspólpracy, określające zyski za każdy "lead" który zakónczy się transakcją.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami oferującymi kredyty hipoteczne, z kancelariami prawnymi, z notariuszami, z architektami i projektantami wnętrz.

Dla ciągłego podnoszenia poziomu usług chętnie nawiążemy kontakt z firmami specjalizującymi się w rozwiązaniach IT i zastosowaniach nowych technologii na rynku nieruchomości (Property Technology).

Zapraszamy do współpracy również inwestorów prywatnych i instytucjonalnych z myślą o wspólnym rozwijaniu biznesu wspólnie z Unikatem.

Nasi Doradcy czekają na Ciebie, zadzwoń do nas 22 290 20 10 lub skontaktuj się z nami

Unikat coop icon

Unikatowa ścieżka kariery w UNIKAT

Jesteś ambitny i skrupulatny, otwarty na ludzi i wyzwania? To dobrze. Poszukujemy ambitnych agentów nieruchomości, którzy chcieliby współtworzyć z nami UNIKAT i zapracować na tytuł wiodącej agencji nieruchomości w Warszawie.

Nie wymagamy dużego doświadczenia na rynku nieruchomości, ponieważ zapewniamy kompleksowe szkolenie. Zachęcamy do kontaktu kandydatów z dobrą etyką pracy i wysokimi standardami biznesowymi.

Unikat poszukuje również agentów obsługi klienta, którzy zajmą się potrzebami naszych klientów. Jeśli masz dobre zdolności komunikacyjne i zwracasz uwagę na szczegóły, chętnie się z Tobą skontaktujemy. Nie wymagamy dużego doświadczenie ponieważ odpowiednim kandydatom zapewnimy kompleksowe szkolenie.

Unikat poszukuje również profilerów nieruchomości, którzy będą odwiedzać klientów, w razie potrzeby robić zdjęcia nieruchomości, sporządzać opisy nieruchomości i przygotowywać oferty. Jeśli masz dobre umiejętności komunikacyjne i przywiązujesz uwagę do szczegółów chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

Planujemy kursy, seminaria i warsztaty dla przyszłych partnerów UNIKAT, obserwuj nasz BLOG, aby sprawdzić, czy jest to szansa dla Ciebie!

Nasi Doradcy czekają na Ciebie, zadzwoń do nas 22 290 20 10 lub skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o UNIKAT O Nas

KODEKS ETYKI WSPÓŁPRACOWNIKA UNIKAT

Celem Kodeksu Etyki UNIKAT jest zapewnienie klientom UNIKAT najwyższej ochrony i jakości usług w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami.

 

1. DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego Kodeksu, współpracownikiem UNIKAT (dalej „Współpracownik”) jest osoba współpracująca z UNIKAT w zakresie czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami i wykonująca lub wspomagająca czynności które zmierzają do dokonania przez klientów UNIKAT czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, to jest:
  • nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości,
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości, lub ich części,
  • nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
  • innych czynności, związanych z prawem do nieruchomości lub ich części.
 2. Za Współpracownika uważa się osobę współpracującą z UNIKAT na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło jak też na podstawie każdej innej umowy o współpracę związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
 3. Na potrzeby niniejszego Kodeksu, nieruchomość oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do  lokalu, ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jak również prawo wynikające z umowy zawartej z deweloperem o wybudowanie domu, lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

 

2. OGÓLNE ZASADY KODEKSU ETYKI

 1. Współpracownik wykonujący czynności zawodowe we współpracy z UNIKAT, zawarte w umowie pośrednictwa z klientem wykazuje się kompetencją, wysoką kulturą osobistą oraz profesjonalizmem.
 2. Współpracownik jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa. Współpracownik jest zobowiązany do odmowy wykonania czynności sprzecznych z przepisami prawa oraz z postanowieniami niniejszego Kodeksu.
 3. Współpracownik wykonuje czynności ze szczególną starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszego Kodeksu, nie narażając klienta na szkody.
 4. Współpracownik zna, analizuje i przewiduje sytuację rynkową celem zapewnienia najwyższej jakości usług w związku z prawidłowym wykonaniem umowy pośrednictwa.
 5. Współpracownik dąży do doskonalenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy innych wydarzeniach zorganizowanych przez UNIKAT.
 6. Współpracownik nie wykonuje czynności wykraczających poza jego zakres wiedzy i doświadczenia, chyba że uzyska zgodę klienta na wykonanie owych czynności we współpracy ze specjalistą w tej dziedzinie.
 7. Współpracownik zobowiązuje się do przestrzegania umowy o zachowaniu poufności, nie ujawniania ani wykorzystywania informacji stanowiących informacje poufne UNIKAT.

 

3. RELACJE Z KLIENTAMI UNIKAT

 1. Współpracownik nie dyskryminuje klientów ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć, pochodzenie czy jakąkolwiek inną cechę.
 2. Współpracownik zawsze ujawnia swój status jako pośrednika w obrocie nieruchomościami i informuje klienta o zasadach świadczenia usług we współpracy z UNIKAT.
 3. Współpracownik przeprowadza rzetelny wywiad i weryfikację potencjalnego klienta.
 4. W relacjach z klientami UNIKAT Współpracownik zawsze chroni interesy osób na rzecz których wykonuje czynności pośrednictwa. Współpracownik postępuje etycznie i rozważnie traktując uczciwie wszystkie strony transakcji.
 5. Współpracownik nie wykonuje czynności mogących w jakikolwiek sposób zaszkodzić klientowi.
 6. Współpracownik nie zataja żadnych informacji odnośnie przedmiotu pośrednictwa, które mogłyby wprowadzić klienta w błąd zarazem udzielając wyczerpujących odpowiedzi na pytania klienta.
 7. Współpracownik, wykonujący czynności pośrednictwa przy danej nieruchomości nie może być stroną transakcji.
 8. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności Współpracownik jest zobowiązany do poinformowania potencjalnego klienta o następstwach wynikających z wpisania tej klauzuli do umowy.
 9. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Współpracownik powinien uzyskać od potencjalnego klienta informacje czy dana nieruchomość nie jest przedmiotem odrębnej umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności.
 10. Przy realizacji umowy Współpracownik nie może zobowiązać się, bez uprzedniej wiedzy i zgody klienta, do zamówienia dodatkowo odpłatnych usług czy towarów których koszt obciążałby klienta.
 11. Informacje które nie są dostępne publicznie, a które Współpracownik uzyskał podczas wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stanowią informacje poufne. Informacje te mogą być ujawnione w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz przy przekazywaniu informacji koniecznych do właściwego wykonania czynności pośrednictwa, mogących mieć wpływ na transakcję.

 

 4. RELACJE Z INNYMI POŚREDNIKAMI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 1. Współpracownik utrzymuje dobre relacje z innymi pośrednikami na rynku nieruchomości oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
 2. Współpracownik współpracując z innymi pośrednikami przestrzega zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
 3. Współpracownik wypowiada się na temat działalności prowadzonej przez innych pośredników w sposób umiarkowany, zachowując obiektywizm.
 4. Współpracownik nie formułuje wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących innych pośredników lub ich praktyk.
 5. Współpracownik nie wchodzi w konflikt z innymi pośrednikami, w szczególności taki który mógłby naruszyć interes klienta.
 6. Współpracownik nie wykonuje czynności które mogą naruszyć dobra osobiste innego pośrednika.

 

skontaktuj się z nami

Zacznijmy od rozmowy, dzwoniąc do nas nie napotkasz długich automatycznych menu. Twój email nie trafi w otchłań naszej skrzynki pocztowej aby nidgy nie został odczytany. W UNIKAT zapewniamy najwyższej jakości usługi, jakich sami chcielibyśmy doświadczyć! Nasi Doradcy skontaktują się z Tobą niezwłocznie.
  Chcesz nawiązać współpracę?

  Chętnie porozmawiamy o możliwościach i polach do wspólnego działania., umów się na rozmowę korzystając z kalendarza:

  UMÓW ROZMOWĘ