Opłaty Notarialne przy Zakupie Mieszkania w Warszawie

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 20 maja 2024

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania w Warszawie są dodatkowym kosztem przy transakcji kupna-sprzedaży, zazwyczaj obciążającym nabywcę nieruchomości. Jesteś na końcowym etapie transakcji, znalazłeś swoje upragnione miejsce w Warszawie, urocze mieszkanie albo przytulny domek, wynegocjowałeś z obecnymi właścicielami korzystną cenę zakupu, co zostaje w lokalu a co nie wchodzi w zakres transakcji i zastanawiasz się, co dalej? Dowiedz się, z jakimi dodatkowymi kosztami oraz opłatami notarialnymi musisz się liczyć przy zakupie mieszkania lub domu w stolicy.

Kto ponosi koszty opłat notarialnych przy zakupie mieszkanie w Warszawie?

Zwyczajowo, przyjęło się, że to nabywca pokrywa wszystkie opłaty notarialne przy zakupie mieszkania w Warszawie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona i udokumentowana w formie aktu notarialnego. Taką samą formę musi mieć również pełnomocnictwo do sprzedaży czy kupna, udzielone osobie, która ma stawić się w imieniu właściciela do zawarcia umowy. Umowa przedwstępna natomiast może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub w formie umowy cywilnoprawnej.

Należy więc wybrać kancelarię notarialną, która sporządzi umowę, dbając o interesy oraz pełną wiedzę obu stron transakcji. Notariusz przedstawi również stronom listę wszystkich wymaganych dokumentów do zawarcia transakcji. Jeżeli nie współpracowałeś wcześniej z żadnym notariuszem, możesz śmiało polegać na Unikat, ponieważ współpracujemy z kancelariami notarialnymi.

Wysokość kosztów

Koszty notarialne, które zazwyczaj ponosi nabywca nieruchomości, składają się zarówno z opłat stałych, jak i opłat zmiennych w zależności od wartości transakcji. Taksa notarialna stanowi wynagrodzenie notariusza i jest uzależniona od wartości transakcji. Za każdą czynność, tj. przygotowanie umowy sprzedaży, pełnomocnictwa, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, notariusz pobiera ustaloną taksę. Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Stawki obowiązują wszystkich notariuszy pracujących w kraju i kształtują się następująco:

Wartość Transakcji (zł)Wysokość Taksy Notarialnej (zł)
do 3000100
3001 do 10 000100 + 3% nadwyżki powyżej 3000
10 001 do 30 000310 + 2% nadwyżki powyżej 10 000
30 001 do 60 000710 + 1% nadwyżki powyżej 30 000
60 001 do 1 000 0001 010 + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000
1 000 001 do 2 000 0004 770 + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000
  powyżej 2 000 0006 770 + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 (nie więcej niż 10 000 lub 7 500, transakcja między osobami z I grupy podatkowej
*Tabela stawek Taksy Notarialnej

Należy pamiętać jednak, że ustawa przedstawia maksymalne stawki taks, zatem notariusz może teoretycznie ustalić niższą stawkę. Natomiast kwoty te podlegają opodatkowaniu VAT, którego obecna stawka wynosi 23 procent.

Koszty odpisu aktu notarialnego

Opłata za duplikat, mający taką samą treść oraz moc prawną, jak oryginał, jest zazwyczaj niezbędna. Zwykle potrzebne jest kilka kopii – jedna dla każdej strony umowy oraz ewentualnie dodatkowe egzemplarze dla innych instytucji (banku w przypadku zakupu nieruchomości przy wsparciu kredytu hipotecznego). Notariusz jest zobowiązany przekazać kopię aktu do różnych instytucji, np. do urzędu miasta, starostwa, urzędu skarbowego, spółdzielni mieszkaniowej czy sądu wieczysto-księgowego.

Koszt sporządzenia odpisu aktu notarialnego jest ustalany indywidualnie przez notariusza, licząc opłatę za każdą rozpoczętą stronę dokumentu. Ceny zaczynają się zazwyczaj od 6 zł za stronę natomiast mogą być wyższe. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania w Warszawie – wpisy do Księgi Wieczystej

Do opłat notarialnych przy zakupie mieszkania w Warszawie z rynku pierwotnego należy uwzględnić również założenie Księgi Wieczystej, która pozwala na ustalenie stanu prawnego nowej nieruchomości. Opłata za założenie KW jest stała, w wysokości 150 zł.

Dodatkową opłatą, która występuje przy umowie przyrzeczonej jest wpis prawa własności w Księdze Wieczystej. Ta opłata jest również stała i wynosi 200 zł. W przypadku zakupu nieruchomości z kredytem hipotecznym, należy doliczyć kolejne 200 zł za wpis hipoteki w IV dziale KW.

Powyższe koszty dotyczą umowy przyrzeczonej, podczas której przenoszone są prawa własności nieruchomości przez stronę sprzedającą na stronę kupującą mieszkanie lub dom. Przystępując do transakcji, strony często podpisują umowę przedwstępną, która zobowiązuje strony do zawarcia transakcji w określonym czasie oraz ustalonej cenie. Stanowi ona gwarancję dojścia do skutku transakcji kupna-sprzedaży. Zawarcie tej umowy w formie aktu notarialnego wiąże się również z opłatą taksy notarialnej, natomiast maksymalna wysokość stawek wynosi 50 procent stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 2004.

Dodatkowe koszty

Przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym jako nabywca musisz opłacić dodatkowy podatek, jakim jest podatek od czynności cywilnoprawnych, tak zwany podatek PCC. Jest to podatek równy 2% ceny transakcji, także jego wysokość jest bezpośrednio uzależniona od wartości mieszkania lub domu.

Nie zapłacisz jednak podatku PCC, jeżeli mieszkanie lub dom jest nabywane od dewelopera na rynku pierwotnym. Podsumowując, przystępując do zakupu nieruchomości musisz wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe koszty związane z transakcją, których opłaty notarialne stanowią sporą część.

Chętnie przeprowadzimy Cię przez proces sprzedaży lub zakupu mieszkania lub domu w Warszawie. Zacznijmy od rozmowy, podczas której poznamy Ciebie oraz Twoje potrzeby.

Adam Kijowski Unikat Partner
Adam studiował na University College London, gdzie uzyskał tytuły MEng / Mechanical Engineering i MSc / Technology Entrepreneurship – magistra inżynierii mechanicznej oraz magistra przedsiębiorczości technologicznej.
Blog | 18 czerwca 2024

Najlepsza agencja nieruchomości w Warszawie

Najlepsza agencja nieruchomości w Warszawie to taka, która pomoże w pośrednictwie przy danej transakcji na tym rynku, a do tego zrobi to w sposób satysfakcjonujący dla klienta. Chodzi tu nie tylko o skuteczność podjętych działań, ale też ich formę, same relacje z klientem oraz to, czy proces pomocy będzie przebiegał we właściwy sposób. Jeśli szukasz biura o najwyższych standardach, skorzystaj z naszych usług.

WIęCEJ
Blog | 04 czerwca 2024

Biuro pośrednictwa nieruchomości w Warszawie

Biuro pośrednictwa nieruchomości w Warszawie może być dużym wsparciem przy transakcjach dokonywanych na tym rynku. Dotyczy to zarówno sprzedających czy wynajmujących, jak i potencjalnych kupców oraz najemców. W tym celu należy wybrać odpowiednią agencję, która wykaże się właściwym podejściem do klienta. Jeśli właśnie tego oczekujesz, skorzystaj z oferty Unikat.

WIęCEJ
Blog | 20 maja 2024

Opłaty Notarialne przy Zakupie Mieszkania w Warszawie

Opłaty notarialne przy zakupie mieszkania w Warszawie są dodatkowym kosztem przy transakcji kupna-sprzedaży, zazwyczaj obciążającym nabywcę nieruchomości. Jesteś na końcowym etapie transakcji, znalazłeś swoje upragnione miejsce w Warszawie, urocze mieszkanie albo przytulny domek, wynegocjowałeś z obecnymi właścicielami korzystną cenę zakupu, co zostaje w lokalu a co nie wchodzi w zakres transakcji i zastanawiasz się, co dalej? Dowiedz się, z jakimi dodatkowymi kosztami oraz opłatami notarialnymi musisz się liczyć przy zakupie mieszkania lub domu w stolicy...

WIęCEJ
NAPISZ ZADZWOŃ