Unikat zostaje członkiem BPCC

UNIKAT członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 27 kwietnia 2023

Decyzja o wstąpieniu do Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej jest ekscytującym wydarzeniem dla spółki, która stara się poszerzyć swoją ofertę na polskim rynku. Dzięki przystąpieniu do BPCC,  Unikat ma nadzieję uzyskać dostęp do cennej wiedzy i możliwości, które pomogą zrealizować cele biznesowe, w tym wdrożenie w najbliższych miesiącach aukcji nieruchomości na polskim rynku.

Aukcje nieruchomości to innowacyjny i efektywny sposób kupna i sprzedaży nieruchomości, który zyskuje coraz większą popularność w wielu częściach świata. Śledząc brytyjski rynek aukcji nieruchomości i współpracując z brytyjskim partnerem, Unikat jest dobrze przygotowany do wprowadzenia tej ekscytującej koncepcji na polskim rynku.                       

Poprzez członkostwo w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, Unikat ma nadzieję na nawiązanie kontaktów z innymi firmami i organizacjami działającymi w branży nieruchomości, co przyczyni się do nawiązania nowych relacji i rozwoju istniejącej sieci kontaktów. Proces ten jest niezbędny do rozpoczęcia aukcji nieruchomości w Warszawie i w Polsce, ponieważ umożliwi Unikat zidentyfikowanie strategicznych partnerów i klientów oraz opracowanie skutecznych strategii marketingowych.

Ponadto, wprowadzając aukcje nieruchomości na polski rynek, Unikat przyczynia się do rozwoju innowacji i postępu w branży nieruchomości. Aukcje oferują korzyści zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, ponieważ mogą pomóc w usprawnieniu procesu kupna i sprzedaży oraz prowadzić do bardziej efektywnych i przejrzystych transakcji.

Decyzja Unikat o przystąpieniu do Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej i wprowadzeniu aukcji nieruchomości na polski rynek jest dowodem na jej zaangażowanie w rozwój, innowacje i współpracę. Jako firma, która zawsze poszukuje nowych i innowacyjnych sposobów na zaspokojenie potrzeb swoich klientów, Unikat jest w stanie wykorzystać możliwości oferowane przez BPCC i stać się pionierem aukcji nieruchomości w Polsce.

Alexander Kijowski Unikat Partner

Alexander Kijowski


UNIKAT Partner
W latach 80. (od 1984) Alexander był zaangażowany w budowanie Celebrity Speakers obecnie Global Speakers Bureau. Jako współzałożyciel firmy był odpowiedzialny za start i rozwój organizacji, która stała się wiodącą agencją mówców / prelegentów biznesowych i prosperuje do dziś.

Ważnym doświadczeniem tego okresu była współpraca z dyrektorami PR, dyrektorami sprzedaży, dyrektorami generalnymi 100 największych spółek giełdowych w Wielkiej Brytanii oraz rekrutacja liderów biznesu na imprezy korporacyjne. Jest ono istotne z perspektywy planowanych przez Unikat działań eventowych, edukacyjnych i seminariów.
NAPISZ ZADZWOŃ