Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co powinieneś wiedzieć?

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 10 maja 2023

Od 28 Kwietnia 2023 roku budynki wyposażone w system ogrzewania będą musiały posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.

Czym jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który pokazuje ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub części budynku, to jest energii potrzebnej do ogrzewania oraz wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, jak również oświetlenia w przypadku budynków niemieszkalnych. Jest ono wymagane w określonych sytuacjach ze względu na prawo europejskie i ma na celu zachęcanie do energooszczędnego budownictwa oraz zwiększania świadomości w zakresie oszczędzania energii. Certyfikat może pomóc właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi budynku oszacować roczne zużycie energii i a co za tym idzie koszt utrzymania związany z zużyciem energii. Zasady sporządzania i składania świadectw charakterystyki energetycznej określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kiedy wymagane jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane, gdy budynek, część budynku lub lokal jest sprzedawany lub wynajmowany na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz umowy wynajmu. Certyfikat ten musi zostać wydany kupującemu lub najemcy i jest obowiązkowy przy każdej transakcji na rynku nieruchomości. Obowiązek ten obowiązuje od 2015 roku na mocy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Jeśli nie planujemy sprzedaży lub wynajmu istniejącego budynku lub lokalu, tzn. wykorzystujemy go na własny użytek, nie potrzebujemy świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak długo jest ważne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Certyfikat charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia, ale świadectwa złożone przed 28 kwietnia 2023 r. zachowują ważność w pierwotnym terminie. Jeśli w budynku zostaną wprowadzone zmiany mające wpływ na jego charakterystykę energetyczną, takie jak wymiana okien, wymiana źródła ciepła lub docieplenie budynku, certyfikat wygaśnie przed upływem 10 lat.

Kto zleca przygotowanie Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

W sytuacji gdy sprzedawany lub wynajmowany jest cały budynek, konieczne jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla całego budynku. Jeśli jednak sprzedawana lub wynajmowana jest tylko część budynku, wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla tej części budynku.

Nabywca lub najemca nie ma możliwości zrzeczenia się przez prawa do otrzymania certyfikatu.

Czemu służą Świadectwa Charakterystyki Energetycznej?

Wprowadzenie certyfikatów charakterystyki energetycznej ma na celu zachęcenie do budownictwa energooszczędnego oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości oszczędności energii w budynkach. Certyfikaty dostarczają informacji o zużyciu energii i kosztach utrzymania budynku i muszą być zarejestrowane w globalnym rejestrze przez uprawnione osoby.

Jakie informacje powinny być zawarte w ofercie nieruchomości?

Od 28 kwietnia 2023 r. każde ogłoszenie lub oferta sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części posiadającego certyfikat charakterystyki energetycznej powinno zawierać:

W jakiej formie powinno zostać przekazany Certyfikat Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej było dotychczas dostępne w formie papierowej z określonym numerem w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpisem osoby uprawnionej. Jednak od 28 kwietnia 2023 r. jest dostępne również w formie elektronicznej z nadanym numerem w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpisem osoby upoważnionej do sporządzenia certyfikatu. Złożenie zaświadczenia jest obowiązkowe, przekazanie zostaje odnotowane w akcie notarialnym, a jego niedopełnienie może skutkować karami w wysokości do 5 tyś. zł.

Adam Kijowski Unikat Partner
Adam studiował na University College London, gdzie uzyskał tytuły MEng / Mechanical Engineering i MSc / Technology Entrepreneurship – magistra inżynierii mechanicznej oraz magistra przedsiębiorczości technologicznej.
NAPISZ ZADZWOŃ