Podatek od sprzedaży nieruchomości - kiedy należy go zapłacić?

Podatek od sprzedaży nieruchomości – kiedy należy go zapłacić?

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 03 sierpnia 2023

W Polsce podatek od sprzedaży nieruchomości nie jest odrębnym podatekiem. Jest to podatek dochodowy należny od osoby sprzedającej nieruchomość (osoby fizycznej), regulowany ustawą o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? Czy można go uniknąć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości – co powinieneś on nim wiedzieć?

Podatek od sprzedaży nieruchomości trzeba zapłacić do 30 kwietnia następnego roku, po którym nieruchomość została zbyta. Należy złóżyć deklarację podatkową na druku PIT-39 (elektronicznie lub w formie papierowej) do właściwego urzędu skarbowego, zależnie od miejsca zamieszkania.

Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 19% i jest obliczany od wartości dochodu. Dochód ze sprzedaży można obliczyć w następujące sposób:

Dochód = cena sprzedaży (przychód) – koszty związane z nabyciem, zbyciem i amortyzacją nieruchomości

Do kosztów, które sprzedający może odliczyć od przychodu w związku ze sprzedażą nieruchomości, można zaliczyć między innymi:

W sytuacji, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku sprzedający może zaliczyć:

W jakich sytuacjach można uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z prawem, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana po upływie 5 lat od końca roku, w którym została nabyta lub wybudowana przez sprzedającego, podatek od sprzedaży nieruchomości nie jest wymagany.

Przykład 1 – Pan Nowak nabył lokal mieszkalny w lutym 2017 roku. Zdecydował się go sprzedać w styczniu 2023 roku. W tym przypadku nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, ponieważ z końcem grudnia 2022 roku upłynął 5-letni okres zwalniający go z podatku.

W sytuacji, w której sprzedający otrzymał nieruchomość w drodze spadku, którą obecnie zamierza sprzedać 5-letni okres zwalniający z zapłaty podatku jest liczony od daty nabycia bądź wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę, nie od daty otrzymania spadku. Zmiana przepisów nastąpiła w 2019 roku, wcześniej 5-letni okres był liczony od dnia śmierci spadkodawcy.

Sprzedający może skorzystać z ulgi mieszkaniowej 

W przypadku, gdy sprzedający nie może skorzystać z wyżej opisanego zwolnienia, ponieważ chce sprzedać swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia nabycia bądź wybudowania, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej i uniknąć obowiązku zapłaty podatku. Jest to przypadek, w którym cała otrzymana kwota ze sprzedaży zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe. Ulga przysługuje, jeżeli kwota zostanie wykorzystana w ciągu 3 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Przykład 2 – Pani Nowak sprzedała 2-pokojowe mieszkanie w marcu 2023 roku, które kupiła 2 lata wcześniej. Planuje nabyć trochę większe 3-pokojowe mieszkanie. Aby uniknąć konieczności zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości, ma czas do końca 2026 aby przeznaczyć całą kwotę ze sprzedaży mniejszego mieszkania na zakup większego.

Własne cele mieszkaniowe

Art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa czynności, które ustawodawca uznaje za własne cele mieszkaniowe sprzedającego, są to jedynie wydatki wskazane w tych przepisach. Przepisy prawa uznają za własne cele mieszkaniowe między innymi:

Jeżeli zakup nieruchomości wspomagany jest kredytem hipotecznym, do wydatków na własne cele mieszkaniowe można także zaliczyć

Ważnym elementem jest, aby cele mieszkaniowe miały charakter „własny” dla sprzedającego. Trzeba pamiętać że zakup mieszkania pod wynajem nie kwalifikuje się jako koszty poniesione na własne cele mieszkaniowe.

Warto pamiętać, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego wszystkie wydatki na cele mieszkaniowe powinny być udokumentowane, celem wykazania poniesienia kosztów przez podatnika.

Brak dochodu ze sprzedaży

Sprzedający jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży, gdy nie uzyskał dochodu – sprzedał nieruchomość za niższą cenę niż ją kupił.  

Podsumowanie

Zgodnie z prawem, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem 5 lat od końca roku w którym została nabyta lub wybudowana przez sprzedającego, sprzedający będzie musiał opłacić podatek dochodowy, odliczając wyżej wymienione koszty.

Adam Kijowski Unikat Partner
Adam studiował na University College London, gdzie uzyskał tytuły MEng / Mechanical Engineering i MSc / Technology Entrepreneurship – magistra inżynierii mechanicznej oraz magistra przedsiębiorczości technologicznej.
NAPISZ ZADZWOŃ