Para wyglądająca z okna loft

Najem okazjonalny

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 08 lipca 2023

Czym jest najem okazjonalny? Dlaczego warto rozważyć taką formę wynajmu nieruchomości? W dużym skrócie:

Czym jest najem okazjonalny?

Umowa najmu okazjonalnego lokalu to umowa najmu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Najem okazjonalny to szczególna forma najmu nieruchomości, którą reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. Najem okazjonalny jest uważany za bezpieczniejszy dla właścicieli nieruchomości niż zwykły najem w formie pisemnej. Pomaga wynajmującemu szybciej pozbyć się najemcy który nie przestrzega zasad najmu, takich jak niepłacenie czynszu lub wyrządzanie szkody w nieruchomości.

Najem okazjonalny – jakie są wymagania dla najemcy?

Najemca, podpisując umowę najmu okazjonalnego musi wypełnić następujące formalności:

Ponadto, właściciel nieruchomości powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną spełnione umowa najmu okazjonalnego uważana będzie za nieskuteczną.

Najem okazjonalny – kiedy umowa może zostać wypowiedziana?

Jeżeli najemca odmówi opróżnienia i opuszczenia lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu, wynajmujący wysyła lub wręcza najemcy wezwanie do opuszczenia mieszkania w terminie nie przekraczającym siedmiu dni (od daty doręczenia wezwania). Jeżeli najemca mimo wezwania nie chce opuścić mieszkania, następnym krokiem jest złożenie przez właściciela w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu złożonemu przez lokatora poddczas podpisywania umowy. Taki wniosek powinien zawierać także kopię wysłanego wezwania do opróżnienia lokalu oraz potwierdzenie że umowa najmu okazjonalnego została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Następnie sąd rozpocznie przyśpieszoną procedurę wydania nakazu eksmisji, co pozwala właścicielowi na uniknięcie długiego i kosztownego procesu eksmisji.

Podsumowanie

Umowa najmu okazjonalnego w porównianiu do tradycyjnej umowy najmu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego zapewnia większą ochronę wynajmującemu. Cechą charakterystyczną tego typu umowy jest złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez najemcę. Oświadzenie musi być w formie aktu notarialnego, natomiast właściciel mieszkania lub domu musi zgłosić podpisanie umowy najmu do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

Adam Kijowski Unikat Partner
Adam studiował na University College London, gdzie uzyskał tytuły MEng / Mechanical Engineering i MSc / Technology Entrepreneurship – magistra inżynierii mechanicznej oraz magistra przedsiębiorczości technologicznej.
NAPISZ ZADZWOŃ