Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%! Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z rządowego programu Pierwsze Mieszkanie?

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 22 marca 2023

14 marca 2023 r. rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie, w skład którego wchodzi Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe. Program ma ruszyć nie później niż w III kwartale 2023 r. Zakup pierwszego mieszkania to duże wyzwanie dla wielu osób. Rosnące ceny nieruchomości i drożejące kredyty spowodowały że kupno własnych czterech ścian jest często nieosiągalne dla wielu osób.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda określa Program Pierwsze Mieszkanie jako przełom w myśleniu o pomocy państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Procedury będą maksymalnie proste. Jedynymi kryteriami są wiek i brak własności innej nieruchomości. 

Kto skorzysta z programu Pierwsze Mieszkanie? 

Program Pierwsze Mieszkanie, który składa się z bezpiecznego kredytu oraz Konta Mieszkaniowego, będzie obowiązywał każdego, kto nie ukończył 45 roku życia, nie posiada i wcześniej nie posiadał mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego. Wyjątkiem dla powyższych kryteriów jest sytuacja, w której beneficjent programu nie posiada i wcześniej nie posiadał więcej niż ½ udziału w lokalu mieszkalnym lub domu, nieruchomość została odziedziczona przez beneficjenta programu, a kredytobiorca nie zamieszkuje tej nieruchomości. 

Warunek wieku w programie Bezpieczny Kredyt 2% musi spełniać przynajmniej jedna osoba, w przypadku małżeństw i rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka. 

Konto Mieszkaniowe będzie obowiązywało tych, którzy mieszkają z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci w niedużym mieszkaniu. Do 50 mkw., do 75 mkw., do 90 mkw. i bez limitu mkw. w przypadku rodzin z dwojgiem, trojgiem, czworgiem oraz pięciorgiem i większa liczbą dzieci odpowiednio. 

Aby zaciągnąć kredyt, potencjalny kredytobiorca musi posiadać wystarczającą zdolność kredytową, bez której bank nie udzieli kredytu hipotecznego. 

Jak wyglądają dopłaty do rat kredytów hipotecznych?

Nabywca, kupując nieruchomość przy pomocy Bezpiecznego Kredytu 2%, skorzysta z dopłat do kredytu hipotecznego. Dopłata będzie stanowić różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie (pomniejszone o marżę) w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu w wysokości 2%. Warto zauważyć, że z powyższych dopłat kredytobiorca będzie mógł skorzystać przez okres 10 lat. 

Dopłata będzie przysługiwała kredytobiorcy przez pierwsze 10 lat od zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Przez 10 lat dopłat kredyt będzie spłacany w formule malejących rat kapitałowo-odsetkowych. Dopłaty spowodują że będą one dużo niższe niż normalnie, a co najważniejsze, w ciągu 10 lat spłacona zostanie duża część kapitału. Jeżeli kredytobiorca po 10 latach przejdzie na sposób spłaty w równych ratach, nie wzrośnie znacząco jego miesięczne obciążenie budżetu domowego.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu w programie Pierwsze Mieszkanie – bezpieczny kredyt 2%?

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego, jaką będą mogły zaciągnąć osoby w ramach programu Pierwsze Mieszkanie – bezpieczny kredyt 2% to 500 tyś. zł, natomiast w przypadku małżeństwa z co najmniej jednym dzieckiem ta kwota wzrasta do 600 tyś. zł. W ramach programu rząd przewidział maksymalną wysokość wkładu własnego dla potencjalnych kredytobiorców. Na chwilę obecną jest to kwota 200 tys. zł. Wkład własny może stanowić również działka, na której zostanie wybudowana nieruchomość sfinansowana kredytem.

Mając na uwadze wkład własny, kwota, jaką dysponować mogą potencjalni nabywcy wzrasta do 700-800 tyś. zł., za co młode osoby powinny bez problemu zakupić swoje pierwsze, wymarzone własne cztery ściany. Co istotne, kredyt można otrzymać zarówno na mieszkanie z rynku pierwotnego, jak i wtórnego i nie obowiązuje limit ceny za metr kwadratowy mieszkania lub domu. 

Konto mieszkaniowe – dofinansowanie systematycznego oszczędzania

Jednym z największych problemów na rynku mieszkaniowym i osób chcących zakupić swoją pierwszą nieruchomość jest brak wkładu własnego, który jest wymagany przez banki przy zaciąganiu kredytu. Osoba planująca zakup mieszkania w perspektywie kilku lat będzie mogła założyć i oszczędzać na specjalnym Koncie Mieszkaniowym. Otworzenie takiego rachunku bankowego wiąże się z deklaracją beneficjenta programu, że będzie wpłacał co miesiąc od 500 zł do 2000 zł na Konto Mieszkaniowe przez okres 3-10 lat. 

Systematyczne wpłaty (minimum 11 wpłat w skali roku) to zarazem automatyczna premia od rządu, która będzie naliczana raz w roku. Wysokość premii będzie uwarunkowana wysokością inflacji, zmianami cen rynkowych nieruchomości oraz kwotą zgromadzonych środków na koncie. W momencie zakończenia oszczędzania, beneficjent programu będzie miał 5 lat na wydanie środków, natomiast gdy okres oszczędzania zakończył przed ukończeniem 25 lat, termin 5 lat zostanie wydłużony do ukończenia 30 roku życia.

Podsumowanie

Procedury udziału w Rządowym programie są bardzo proste. Jedynymi kryteriami, jakie trzeba spełnić, aby zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% są wiek i brak własności innej nieruchomości, oczywiście uwzględniając zdolność kredytową. Maksymalna kwota kredytu to 500 tyś. zł. w przypadku singla oraz 600 tyś. zł. w przypadku małżeństwa z co najmniej jednym dzieckiem.

Należy jednak mieć na uwadze, że projekt określa coroczny limit środków z budżetu państwa, jakie będą przeznaczone na dopłaty mieszkaniowe w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Oznacza to że po wyczerpaniu określonego limitu osoby chcące skorzystać z programu będą musiały poczekać do następnego roku, aby ubiegać się o kredyt na warunkach programu.

Adam Kijowski Unikat Partner
Adam studiował na University College London, gdzie uzyskał tytuły MEng / Mechanical Engineering i MSc / Technology Entrepreneurship – magistra inżynierii mechanicznej oraz magistra przedsiębiorczości technologicznej.
NAPISZ ZADZWOŃ