Wakacje kredytowe

WAKACJE KREDYTOWE

Blog | FAQ | Finanse | Inspiracje wnętrz | 30 sierpnia 2022

Warto skorzystać z zawieszenia spłaty rat zarówno dla ulgi od płacenia rat jak i po to żeby dokonać nadpłaty kredytu

Wprowadzono możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego

W związku z wejściem w życie z dniem 29 lipca 2022 r. ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wprowadzono możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego. Regulacja ta umożliwia kredytobiorcom, którzy posiadają kredyt hipoteczny zaciągnięty na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych zawieszenie w 2022 r. 4 rat, natomiast w 2023 r. będą mogli zawiesić także cztery raty kredytu, jednak po jednej w każdym kwartale roku.

Zawieszenie rat jest bezkosztowe

Zawieszenie rat jest bezkosztowe dla kredytobiorcy. W czasie trwania zawieszenia rat bank nie nalicza klientowi odsetek, czyli w tym czasie koszt posiadania kredytu z tytułu odsetek jest „ZEROWY”. Dzięki temu osoby mające problemy ze wzrostem rat wskutek wzrostu stóp procentowych mogą złapać finansowy oddech. Z kolei klienci, którzy radzą sobie ze spłatą podwyższonych miesięcznych zobowiązań, mogą przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na nadpłatę kredytu. Opłacalne jest to ponieważ nadpłacając kredyt klient zmniejsza kwotę kapitału, która pozostała mu do spłaty. Po nadpłacie kredyt jest na nowo przeliczany i zmniejszeniu ulegają raty kredytu gdyż w racie zmniejsza się kwota kapitału do spłaty i jednocześnie jest mniej odsetek do spłaty. W efekcie klient obniża koszt kredytu gdyż będzie miał do spłaty mniejszą kwotę odsetek nie wydając na to więcej pieniędzy niż rata, która byłaby wymagana do zapłacenia.

Nadpłata kredytu a spłata kapitału

Należy jednak wiedzieć, że w niektórych kredytach nie cała kwota przeznaczona na nadpłatę kredytu może zostać przeznaczona na spłatę kapitału. Wynika to z zapisów o nadpłacie kredytu zawartych w umowie kredytowej oraz dniu miesiąca w którym pobierana jest rata. Zgodnie z nimi jeśli nadpłacamy jakąś kwotę kredytu to bank najpierw pobiera należne mu odsetki i prowizje i pozostałą cześć przeznacza na spłatę kapitału. Jeśli klient ma ratę płatną 15-tego każdego miesiąca, a kredyt zawiesił na okres 4 miesięcy licząc od np. 1 sierpnia to od 16 lipca bank naliczył mu do 31 lipca odsetki. Rata w sierpniu nie była pobrana. Pobranie tych naliczonych odsetek jest wstrzymane do czasu najbliższej raty lub realizacji wniosku o nadpłatę. Realizując nadpłatę bank z deklarowanej kwoty nadpłaty najpierw pobierze te odsetki za lipiec a z reszty nadpłaci kredyt. W momencie kiedy będzie pobierana już rat naliczy odsetki tylko za okres od zakończenia zawieszenia rat. Jeśli w tym roku zawiesimy cztery kolejne raty to koniec okresu przypadnie na 30 listopada. Zatem 15 grudnia bank pobierze ratę, w której kwota odsetek będzie naliczona za okres 15 dni. W racie tej będzie po prostu więcej spłaconego kapitału. Ponadto należy pamiętać, że niektóre banki pobierają prowizję za nadpłatę kredytu. Dotyczy to kredytów hipotecznych, które było uruchamiane nie wcześniej niż 3 lata temu. Wówczas nie tylko zostaną pobrane należne odsetki ale także prowizja od nadpłacanej kwoty.

Przeznacznie zaoszczędzonych środków na nadpłatę kredytu

Według danych BIK nadpłaty kredytów już od kilku miesięcy stają się coraz bardziej powszechne, a wprowadzenie wakacji kredytowych tylko to zjawisko nasili. Według przewidywań Biura Informacji Kredytowej ponad połowa wszystkich kredytobiorców, którzy skorzystają z wakacji kredytowych zaoszczędzone środki przeznaczy na nadpłatę kredytu.

Kredytobiorcy, którym nie uda się nadpłacić kredytu nie zyskają finansowo na wakacjach kredytowych. Pozwoli im to zapewne złapać oddech finansowy.

Z wakacji kredytowych nie skorzystają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny np. konsolidacyjny na spłatę swoich zobowiązań czy też ci którzy wzięli pożyczkę hipoteczną. Ponadto kredytobiorcy mający więcej niż jeden kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości mogą zawiesić raty tylko jednego kredytu.

Janusz Kania

Ekspert kredytowy należący do grupy ANG

Janusz Kania doradca kredytowy 1

Janusz Kania

Specjalista ds. kredytów
Ekspert kredytowy Grupy ANG. Specjalizuję się w kredytach hipotecznych, firmowych i gotówkowych. Praca w Urzędzie Celnym nauczyła mnie posługiwania się przepisami prawa i ich właściwego interpretowania. W Banku PKO BP pracowałem jako doradca hipoteczny. Nauczyłem się rozpoznawania potrzeb klientów i właściwego ich zaspokajania dopasowując kredyt do oczekiwań klientów. Szczerość i uczciwość w stosunku do klienta jest dla mnie najważniejsza.
NAPISZ ZADZWOŃ